Trang chủ
Gọi tư vấn

Báo cáo kinh doanh

Menu Báo cáo kinh doanh cho phép thống kê tình hình kinh doanh của cửa hàng theo ngàytheo tháng hoặc theo năm.

báo cáo kinh doanh

Ngoài ra, chủ cửa hàng còn có thể thiết lập để có thể biết được doanh thu cá nhân của hoạt động bán hàng (đối với nhân viên bán hàng) hoặc doanh thu sửa chữa (đối với nhân viên kỹ thuật)

Câu hỏi thường gặp:

Cửa hàng của tôi trả lương cho nhân viên Bán Hàng và Nhân Viên kỹ thuật theo doanh số. Vậy làm sao tôi có thể biết được doanh thu của từng nhân viên

Trả lời:

Vào menu "Quản lý nhân viên" -> "Quản lý Phòng Ban"

Thực hiện phân quyền cho phòng ban có chứa nhân viên mà cửa hàng muốn thống kê doanh thu. Bổ sung thêm quyền "Menu báo cáo kinh doanh (trả lương theo doanh số)"

phân quyền nhân viên

Lưu ý:

Giả sử nhân viên có tên là Anh Nam.

Khi Anh Nam có quyền này, ngoài việc chủ cửa hàng nhìn thấy được doanh thu của Anh Nam thì khi Anh Nam đăng nhập vào tài khoản của mình cũng có thể truy cập được menu Thống kê -> Doanh thu nhưng chỉ thấy được doanh thu của bản thân mình (tự biết được lương của mình dựa vào doanh số).

Muốn Anh Nam thấy được doanh thu của những người khác (vd: trường hợp Anh Nam là quản lý) thì bổ sung thêm quyền "Xem số liệu toàn cửa hàng"