Trang chủ
Gọi tư vấn

Chức năng bán hàng

Chức năng bán hàng trên ChViet ngoài việc cho phép bạn bán được sản phẩm đang tồn kho, tức là những sản phẩm mà bạn đã nhập kho trước đó (dành cho những cửa hàng có nhu cầu quản lý tồn kho). Mà còn có thể bán được những sản phẩm không có ở trong kho (dành cho những cửa hàng không có nhu cầu quản lý tồn kho)

Ví dụ: bạn lấy hàng của cửa hàng khác về bán. Bạn không cần phải nhập kho trước mà vẫn có thể bán được hàng, in được hóa đơn, in được phiếu bảo hành, quản lý được thời gian bảo hành của sản phẩm, quản lý được công nợ bán hàng và xem được thống kê doanh thu, lợi nhuận của việc bán hàng.