Trang chủ
Gọi tư vấn

Danh sách sửa chữa

Đang cập nhật . . . Cần hướng dẫn vui lòng liên hệ 0988.246.802

Câu hỏi thường gặp:

Cửa hàng của tôi nhận máy của khách nhưng không sửa trực tiếp mà gởi dịch vụ sửa để lấy tiền hoa hồng (cò sửa chữa) thì phải quản lý như thế nào?

Trả lời:

Ví dụ trường hợp cụ thể: Anh Nam tới cửa hàng bạn ép kính iPhone, và bạn dự tính sẽ gởi máy đến dịch vụ sửa chữa ABC để làm và nhận tiền hoa hồng chứ không làm trực tiếp.

Quản lý như sau:

Bước 1: Trong menu Sửa chữa -> Danh sách sửa chữa, bạn cũng nhận máy của anh Nam, tạo và in biên nhận sửa chữa với nội dung là ép kính.

Bước 2: Khi bạn gởi máy cho dịch vụ ABC sửa thì bạn check trạng thái biên nhận là đang sửa để anh Nam cũng biết được tình trạng sữa chữa của máy mình.

Bước 3: Khi bạn nhận lại máy đã sửa xong từ phía dịch vụ ABC, bạn check trạng thái biên nhận là đã sửa xong. Đồng thời, lúc này bạn đã có được phí sửa chữa từ dịch vụ ABC thông báo là 300.000đ -> Bạn xử lý như sau:

  • Nhập kho linh kiện kính ép với giá nhập 300.000đ; giá bán 400.000đ.
  • Trong phần trạng thái / tiền công / linh kiện của biên nhận sửa chữa, bạn thêm linh kiện là kính ép (đã nhập kho ở trên)

Cuối cùng, khi trả máy lại cho anh Nam, bạn check trại thái đã trả máy và check công nợ như bình thường.