Cân bằng kho

Tính năng cân bằng kho đơn giản, dễ sử dụng nhưng rất quan trọng, giúp số liệu trong kho luôn đúng với số liệu thực tế.

Khi nào phải Cân Bằng Kho

  • Khi cửa hàng kiểm tra kho định kì, phát hiện số liệu trong kho thực tế bị sai so với số liệu trên phần mềm. (Xem hướng dẫn in dữ liệu Kho để kiểm tra kho định kỳ)
  • Khi cửa hàng sử dụng linh kiện / phụ kiện trong kho (vd: thay vỏ cho con iphone trong kho để dễ bán hơn)

Xem video hướng dẫn cân bằng kho trên phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại ChViet