Hướng dẫn in ấn

Các biểu mẫu in ấn được hỗ trợ trên phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại ChViet:

  1. Phiếu nhập kho
  2. Danh sách hàng tồn trong kho (dùng để kiểm kho)
  3. Danh sách Sim còn tồn trong kho
  4. Hóa đơn bán hàng
  5. Biên nhận sửa chữa
  6. Hóa đơn sửa chữa
  7. Biên nhận bảo hành
  8. Hóa đơn bảo hành
  9. Hợp đồng cầm đồ
  10. Phiếu Thu / Chi

Xem video hướng dẫn: