Chức năng Bán Hàng

Hỗ trợ bán ngay cho khách vãng lai hoặc lưu lại thông tin của khách mua hàng.

Cho phép chủ cửa hàng dễ dàng theo dõi công nợ sau bán hàng

Video dài 1 phút, hướng dẫn chức năng Bán Hàng trên Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Điện Thoại ChViet

 

Hướng dẫn bán hàng bằng cách quét mã vạch: