Chức năng Nhập Kho

Chức năng nhập kho trên ChViet hỗ trợ gợi ý các sản phẩm đã từng nhập, giúp bạn nhập kho nhanh chóng và chính xác.

Các sản phẩm có bảo hành sẽ được định danh theo imei giúp việc kiểm tra bảo hành sau bán hàng thật dễ dàng.

Video dưới đây giúp bạn nhìn Tổng Quan Menu Nhập Kho có những công cụ gì: