Trang chủ
Gọi tư vấn

Bán hàng không có sẵn kho

Bạn không cần phải nhập kho trước mà vẫn có thể bán được hàng, in được hóa đơn, in được phiếu bảo hành, quản lý được thời gian bảo hành của sản phẩm, quản lý được công nợ bán hàng và xem được thống kê doanh thu, lợi nhuận của việc bán hàng.

Hướng dẫn bán máy cỏ, trôi bảo hành không cần quản lý kho:

Nội dung trình bày trong video:

0:51 tình huấn bán máy cỏ, máy trôi bảo hảnh hoặc bán hàng sang tay không cần quản lý kho

1:17 chức năng bán hàng không có sẵn trong kho, lưu ý các trường dữ liệu quan trọng khi bán hàng, nhất là số imei và thời gian bảo hành.

1:51 thông tin nhà cung cấp, công nợ, khách hàng . . . trên hóa đơn

2:10 in hóa đơn bán hàng cho khách, tùy chỉnh được hóa đơn kiêm phiếu bảo hành hoặc in phiếu bảo hành riêng

2:26 khách nhận hóa đơn và kiểm tra được thông tin bảo hành điện tử của sản phẩm.

Nội dung trình bày trong video:

0:30 Tùy chỉnh biểu mẫu in hóa đơn

0:37 Xem báo cáo kinh doanh

0:43 Xem danh mục sản phẩm và danh sách tồn kho, chi tiết thay đổi số dư tồn kho

0:55 Sử dụng chức năng bán hàng trên giao diện di động

1:25 Gởi hóa đơn cho khách hàng, và khách hàng có thể kiểm tra tình trạng bảo hành online của máy

1:45 Giả sử máy bị lỗi, xử lý tình huấn khách đem máy tới yêu cầu bảo hành, tìm theo imei và tạo biên nhận bảo hành cho khách.