Trang chủ
Gọi tư vấn

Hướng dẫn bán hàng

Hướng dẫn xuất kho, bán hàng có sẵn trong kho trên phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại ChViet.

Nội dung được trình bày trong video hướng dẫn bán hàng:

0:49 Bán nhanh cho khách vãng lai

1:10 Hóa đơn cho phép tùy chỉnh để làm phiếu bảo hành (đã có chức năng in phiếu bảo hành riêng)

1:15 Khách hàng kiểm tra bảo hành online

1:39 Xem nhanh báo cáo

1:56 Khách mua nhiều sản phẩm

2:05 Quét mã vạch để bán hàng (bằng máy quét hoặc bằng camera điện thoại)