Trang chủ
Gọi tư vấn

Đổi / trả hàng

Hướng dẫn cửa hàng xử lý trường hợp khách lên đời điện thoại hoặc yêu cầu đổi / trả hàng trong phần mềm ChViet.

Nội dung được trình bày trong video hướng dẫn Đổi / Trả hàng:

0:45 Trường hợp khách trả hàng

1:12 Trường hợp đổi hàng hoặc lên đời sản phẩm (thu cũ đổi mới)