Trang chủ
Gọi tư vấn

Thu nợ khách hàng

Để quản lý công nợ của khách hàng trong phần mềm ChViet cần xác định công nợ được phát sinh từ các nghiệp vụ:

- Khách nợ tiền mua hàng từ (chức năng bán hàng)

- Khách nợ tiền Sửa chữa hoặc mua hàng trong hóa đơn sửa chữa

- Khác nợ tiền bảo hành (trường hợp bảo hành có thu phí) hoặc mua hàng trong hóa đơn bảo hành

Nội dung được trình bày trong video hướng dẫn quản lý công nợ và thu nợ khách hàng:

0:44 Nợ khách hàng phát sinh từ đâu
0:59 Thử bán một đơn hàng phát sinh nợ vd: iphone X có giá 15 triệu
1:14 Khách trả tiền mặt 3 triệu
1:17 Ngân hàng cho trả góp 6 triệu
1:36 Có thể thay đổi được thời gian lập phiếu thu và thời gian xuất hóa đơn
1:42 Trên hóa đơn bán hàng thể hiện thông tin chi tiết công nợ
1:56 Cách đọc, hiểu nội dung trong danh sách công nợ khách hàng
2:11 Xem danh sách nợ của Đối tác tài chính
2:17 Tạo phiếu thu để thu nợ khách hàng
2:19 Lọc tìm khách hàng trong trường hợp khách nợ nhiều đơn khác nhau
2:24 Trường hợp 1: Khách trả hết tất cả các đơn đang nợ
2:29 Trường hợp 2: Trả nợ theo một số tiền nào đó và phần mềm cấn trừ trên tổng nợ
2:48 Trường hợp 3: Khách trả hết nợ của 1 đơn cụ thể
2:56 Thu nhầm 1 phiếu thu (tạo nhầm phiếu thu, xử lý xóa và kiểm tra lại công nợ của khách)
3:12 Trường hợp cửa hàng cho khách trả góp và quản lý việc trả góp của khách (không thông qua ngân hàng)