Trang chủ
Gọi tư vấn

Bán trả góp qua ngân hàng

Hướng dẫn cửa hàng điện thoại, điện máy bán trả góp qua ngân hàng. Theo dõi được công nợ của đối tác tài chính và danh sách các hợp đồng tài chính

Nội dung được trình bày trong video:

0:41 Tùy chọn công nợ bán hàng và thông tin trả góp

1:23 Thông tin trả góp trên hóa đơn bán hàng

1:42 Quản lý công nợ của đối tác tài chính

2:03 Danh sách các hợp đồng tài chính