Trang chủ
Gọi tư vấn

Cửa hàng tự cho trả góp

Cửa hàng của bạn có chức năng trả góp? Khách của bạn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng? Video này sẽ hướng dẫn bán hàng và cấu hình trả góp mà không cần thông qua ngân hàng.