Trang chủ
Gọi tư vấn

Danh sách hợp đồng

Menu "Cầm Đồ" -> "Danh sách hợp đồng" là danh sách các hợp đồng cầm đồ đang hoạt động (chưa được chuộc hoặc chưa được thanh lý)

Câu hỏi thường gặp:

Cửa hàng của tôi không đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhưng đôi khi có làm cho một vài khách quen. Tôi không muốn làm hợp đồng mà chỉ cần in một biên nhận để ghi chú thông tin thì phải làm sao?

Trả lời:

Phần mềm ChViet có hỗ trợ in hợp đồng cầm đồ dưới dạng biên nhận. Có 2 cách thực hiện:

Cách 1: Khi in một hợp đồng cầm đồ, bạn cuộn chuột xuống cuối trang, góc bên trái có tùy chọn cho phép in dưới dạng hợp đồng hay biên nhận.

Cách 2: Vào menu "Cài đặt cửa hàng" -> chọn tab "Hợp Đồng Cầm Đồ" -> tại phần "Mặc định in hợp đồng dưới dạng"  bạn chọn "Dạng biên nhận" sau đó bấm nút Lưu.

Với cách làm thứ 2 thì sau này, khi in hợp đồng cầm đồ sẽ luôn được định dạng sẵn ở dạng biên nhận.