Trang chủ
Gọi tư vấn

Tạo biên nhận sửa chữa

Trường hợp 1: Tạo biên nhận sửa chữa (sửa lẻ, nhận 1 máy):

Nội dung trình bày trong video hướng dẫn tạo 1 biên nhận sửa chữa:

0:34 Giới thiệu chức năng tạo biên nhận sửa chữa điện thoại
0:40 Điền các thông tin bắt buộc
1:13 Tài khoản đăng nhập thiết bị cần sửa
1:22 Chỉ định nhân viên kỹ thuật sửa chữa
1:38 Thông tin khách hàng sửa điện thoại
1:42 Có cho khách mượn máy hay không?
1:49 Thời gian tạo biên nhận sửa chữa
1:53 Hẹn thời gian trả máy và thời gian biên nhận hết hạn
2:21 Khách tạm ứng trong trường hợp bệnh khó hoặc nhập linh kiện lạ
2:43 In biên nhận hỗ trợ khổ giấy in nhiệt hoặc giấy in A5
2:51 Tùy chỉnh QRCode trên biên nhận sửa chữa (khách chủ động quét mã QRCode để biết được tình trạng sửa chữa mà không cần hỏi cửa hàng)
2:53 Bảo mật thông tin trên biên nhận sửa chữa trong trường hợp chuyển thông tin sửa chữa cho đối tác hoặc cho kỹ thuật bên ngoài

Trường hợp 2: Tạo biên nhận sửa chữa sỉ (danh sách nhiều máy trong cùng 1 biên nhận sửa chữa)

Nội dung trình bày trong Video hướng dẫn tạo biên nhận sửa chữa nhiều máy (sửa sỉ)

0:50 Giới thiệu chức năng thêm danh sách yêu cầu sửa chữa trong cùng 1 biên nhận
1:17 Thêm thông tin đăng nhập (tài khoản icloud hoặc mã partern lock)
1:47 In danh sách các máy đã nhận trong cùng 1 biên nhận sửa chữa
1:58 Lọc các máy trong cùng 1 danh sách