Trang chủ
Gọi tư vấn

Nhập hàng vào kho

Hướng dẫn cách nhập hàng vào kho dễ dàng, dễ thực hiện trên phần mềm ChViet. Nhập kho thành công sẽ cho bạn in ra phiếu nhập kho và chi tiết số dư tồn kho.

Nội dung trình bày trong video:

0:55 Nhập từ danh mục có sẵn

2:11 Nhập và sao chép từ danh mục có sẵn

2:56 Thêm nhiều sản phẩm cùng lúc

3:22 Cách hiển thị trên giỏ hàng nhập kho

3:45 Nhập hàng vào kho và in phiếu nhập kho

4:07 Hướng dẫn nhập hàng vào kho trên giao diện Mobile

4:45 Kiểm tra danh sách tồn kho

Câu hỏi thường gặp:

Tôi nhập kho bị sai vậy làm sao sửa được?

Trả lời:

Bạn vào menu Nhập kho -> Lịch sử nhập kho sau đó tìm đến phiếu nhập kho bị sai rồi bấm nút Sửa