Trang chủ
Gọi tư vấn

Nhập hàng vào kho

Nhập theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Bạn không cần tạo danh mục sản phẩm trước. Quá trình nhập hàng vào kho, phần mềm sẽ tự tạo danh mục sản phẩm giúp cho việc nhập hàng vào kho nhanh chóng và chính xác.

Sản phẩm cần nhập kho:

Ở trường tên sản phẩm bạn nhập tên sản phẩm cần nhập kho.

Nếu sản phẩm này đã từng nhập kho trước đây thì phần mềm sẽ hiện gợi ý để bạn chọn cho nhanh, nếu không thì cứ nhập đầy đủ thông tin để phần mềm tạo luôn danh mục sản phẩm mới cho các lần gợi ý sau này.

Nếu sản phẩm được chọn có bảo hành thì bắt buộc phải có số IMEI (bảo hành theo IMEI). Nhưng nếu sản phẩm của bạn không có IMEI (vd: phụ kiện) thì bạn tick chọn vào mục "phần mềm tự sinh", khi đó tùy vào số lượng nhập kho mà phần mềm sẽ tự tạo ra số lượng IMEI phù hợp (sau khi nhập kho xong bạn chỉ việc in danh sách này ra dán vào các sản phẩm)

Sau khi điền đầy đầy đủ thông tin của sản phẩm cần nhập kho thì bấm nút "Thêm vào danh sách chuẩn bị nhập kho", lúc này sản phẩm cần nhập kho sẽ chuyển vào danh sách chuẩn bị nhập kho.

Danh sách chuẩn bị nhập kho:

Cho phép bạn kiểm tra, chỉnh sửa lại danh sách các sản phẩm trước khi nhập vào kho.

Nhà cung cấp:

Thông tin nhà cung cấp (bạn mua các sản phẩm này của ai). Nếu nhà cung cấp đã tồn tại trong phần mềm thì bạn chỉ cần nhập vào ô "Nhập tên nhà cung cấp cần tìm", kết quả hiện ra bạn chỉ việc chọn đúng tên nhà cung cấp cũ. Trường hợp nhà cung cấp mới (chưa từng nhập vào phần mềm) thì bạn điền đầy đủ thông tin để phần mềm lưu mới.

Công nợ:

Mặc định được check là "Đã thanh toán đủ" nhưng nếu trường hợp phiếu nhập hàng này có nợ (nợ toàn bộ hoặc nợ một phần) thì check vào nút "Quản lý công nợ". Lúc này phần mềm sẽ hỏi là đã thanh toán bao nhiêu rồi (phần còn lại sẽ là nợ và được chuyển vào menu Công nợ -> Trả nợ nhà cung cấp sau khi nhập hàng vào kho thành công).

Cuối cùng, bấm nút "Nhập hàng vào kho", lúc này 1 phiếu nhập kho sẽ được tạo. Đồng thời có thể kiểm trả dữ liệu phát sinh ở các menu khác:

  • Vào menu Nhập kho -> Lịch sử nhập kho sẽ thấy danh sách các phiếu nhập kho (mỗi lần nhập kho là 1 phiếu)
  • Menu Nhập kho -> Danh sách tồn kho: sẽ có dữ liệu tồn kho, chính là các sản phẩm đã nhập kho. Đồng thời trong menu Xuất bán cũng sẽ có các món hàng này để sẵn sàng được bán.
  • Menu Nhập kho -> Danh mục sản phẩm: là danh mục các sản phẩm mà cửa hàng kinh doanh (được tạo tự động trong quá trình nhập kho)
  • Menu Công nợ -> Trả nợ nhà cung cấp sẽ xuất hiện phần nợ của nhà cung cấp nếu phiếu nhập kho ở trên có check là Quản lý công nợ.
  • Menu Thống kê -> Danh bạ nhà cung cấp sẽ có thêm nhà cung cấp mới đã được tạo cùng với phiếu nhập kho.

Câu hỏi thường gặp:

Tại sao tôi đã nhập kho rồi mà khi qua mục xuất bán không thấy sản phẩm đâu cả?

Trả lời:

Bạn vào menu "Nhập kho -> Danh sách tồn kho" để xem có sản phẩm hay không? Nếu không có sản phẩm tức là việc nhập kho chưa thành công.

Thông thường, người dùng mới hay nhầm ở chỗ chỉ mới đưa sản phẩm vào "Danh sách chuẩn bị nhập kho" chứ chưa nhập hàng vào kho thành công. Bạn vào menu "Nhập kho -> Nhập hàng vào kho" sau đó cuộn chuột xuống và hoàn thành tiếp phần "Thông tin nhà cung cấp" và "Thông tin công nợ".

Kết quả của việc nhập kho thành công là sẽ có 1 phiếu nhập kho được tạo ra (quản lý trong menu Nhập kho -> Lịch sử nhập kho); Quản lý được công nợ và quản lý được thông tin của nhà cung cấp.

Trên App cho Mobile khi nhập kho tôi không tìm thấy phần tạo mới  1 danh mục sản phẩm.

Trả lời:

Trên giao diện Mobile, chức năng này được đặt riêng để bạn dễ thao tác hơn trên thiết bị màn hình nhỏ.

Để tạo mới một danh mục sản phẩm bạn về lại trang chủ, kéo xuống dưới, trong nhóm "Danh mục" -> chọn chức năng "Danh mục sản phẩm".

Tôi nhập kho bị sai vậy làm sao sửa được?

Trả lời:

Bạn vào menu Nhập kho -> Lịch sử nhập kho sau đó tìm đến phiếu nhập kho bị sai rồi bấm nút Sửa