Trang chủ
Gọi tư vấn

Sửa số dư tồn kho

1. Sửa số dư tồn kho của 1 sản phẩm:

Nếu vì lý do gì đó mà số dư tồn kho không đúng với số tồn kho thực tế (ví dụ: do nhập hàng bị sai, do mất hàng . . .) thì bạn có thể chủ động sửa lại số dư tồn kho theo hướng dẫn này

Nội dung trình bày trong video hướng dẫn sửa số dư tồn kho:

0:30 Biểu đồ tồn kho, tổng số lượng và giá trị của từng loại danh mục sản phẩm; Cài đặt loại danh mục sản phẩm

0:37 Chi tiết tồn kho theo sản phẩm hoặc theo lô nhập kho

0:47 Thay đổi số dư tồn kho bằng cách sửa phiếu nhập kho hoặc cân bằng tồn kho

2. Kiểm kho và cân bằng kho nhanh:

Hướng dẫn kiểm kho định kỳ, cân bằng số dư tồn kho nhanh bằng cách download và upload file excel tồn kho.

Nội dung trình bày trong video hướng dẫn kiểm kho:

0:30 Tại sao cần kiểm tra và sửa dữ liệu kho định kỳ

1:10 Tải xuống file tồn kho

1:22 Mở file tồn kho ở trên và chỉnh sửa lại số lượng tồn kho cho khớp với thực tế

1:46 Upload file tồn kho mới để cân bằng kho