Trang chủ
Gọi tư vấn

Import từ file excel

Để nhập kho bằng cách Import từ file Excel, bạn cần download file excel mẫu nhập kho tại đây.

Lưu ý: File mẫu nhập kho bạn download được chỉ có sẵn dòng Header. Bạn không được sửa nội dung phần Header này mà chỉ thêm thông tin sản phẩm cần nhập kho vào các dòng bên dưới như hướng dẫn của bài viết này.

Link tải file ví dụ 1 mẫu nhập kho đã được điền đúng thông tin.

Hướng dẫn nhập thông tin sản phẩm vào file Excel mẫu nhập kho:

1. Số Thứ Tự:

Bắt đầu từ 1tăng dần. Phần mềm không import Số thứ tự này nhưng nếu việc import có phát sinh lỗi sẽ giúp bạn biết được mình đang bị lỗi ở dòng nào.

2. Tên Sản Phẩm:

Bắt buộc phải có Tên Sản Phẩm

3. Nhà Cung Cấp:

Bắt buộc phải có tên Nhà Cung Cấp. Các nhà cung cấp có tên giống nhau sẽ được phần mềm gom lại thành 1 phiếu nhập kho.

4. Loại:

Loại sản phẩm viết không dấu, liền nhau. Và do đặc thù của ngành điện thoại nên bạn chỉ nhập 1 trong 5 loại sau: may / linhkien / phukien / simso / thecao

5. Đơn Giá Nhập:

Đơn giá nhập phải lớn hơn 0 và là dạng số, không có kí tự đặc biệt (không có dấu phân cách phần nghìn mà phải viết liền. vd: 1000)

6. Đơn Giá Bán:

Đơn giá bán phải lớn hơn 0 và là dạng số, không có kí tự đặc biệt (không có dấu phân cách phần nghìn mà phải viết liền. vd: 1000)

7. Số Lượng:

Là số lượng sản phẩm cần nhập kho, đương nhiên cũng phải lớn hơn 0

8. Nhà Mạng:

Nếu Loại Sản Phẩm (ở cột 4) là dạng Sim Số hoặc Thẻ Cào thì bắt buộc phải có tên của Nhà Mạng (nếu không phải là sim số hoặc thẻ cào thì không cần quan tâm cột này)

Tên Nhà Mạng chỉ thuộc 1 trong 5 giá trị sau: viettelmobifonevinaphonevietnamobilegmobile

9. Số Thuê Bao:

Nếu Loại Sản Phẩm (ở cột 4) là dạng Sim Số thì bắt buộc phải có Số Thuê Bao (nếu không phải là sim số thì không cần quan tâm cột này)

10. Có Bảo Hành:

Nếu sản phẩm có bảo hành thì nhập là yes (chữ hoa hay chữ thường đều được). Nếu không bảo hành thì không cần quan tâm cột này

11. Số Imei:

Nếu sản phẩm có bảo hành thì bắt buộc phải nhập số imei

12. Thời Gian Bảo Hành:

Nếu sản phẩm có bảo hành thì bắt buộc phải nhập thời gian bảo hành. Là 1 số. Ví dụ:

+ Bảo hành 30 ngày thì thời gian bảo hành nhập vào là 30.

+ Bảo hành 1 tuần thì thời gian bảo hành nhập vào là 1

+ Bảo hành 6 tháng thì thời gian bảo hành nhập là 6.

13. Đơn Vị Bảo Hành:

Đơn vị bảo hành là 1 trong các giá trị sau: day / week / month (tương ứng đơn vị là ngày / tuần / tháng)

Xem Video demo chức năng Import dữ liệu từ file Excel vào kho: