Trang chủ
Gọi tư vấn

Import kho từ file excel

Import kho từ file excel xuất ra từ phần mềm khác

Nội dung được trình bày trong video hướng dẫn nhập kho từ file excel vào phần mềm ChViet:

0:31 Tải dữ liệu tồn kho từ KiotViet về máy
0:40 File tải về có định dạng xlsx
0:53 Xem nội dung file bằng Google Sheet
1:05 Tải file về ở định dạng CSV
1:17 Upload file CSV để import kho vào phần mềm ChViet
1:30 Import kho thành công, xem lại danh mục sản phẩm và thông tin tồn kho.