Trang chủ
Gọi tư vấn

Kết nối máy in Bluetooth

Hướng dẫn kết nối phần mềm ChViet với máy in Bluetooth để in hóa đơn, biên nhận, phiếu thu / chi trực tiếp trên điện thoại

Nội dung trình bày trong video:

0:08 Cấp quyền sử dụng Bluetooth

0:35 Quét tìm và chọn máy in cần kết nối

0:52 Kết nối thành công và in thử

1:07 In thử 1 biên nhận sửa chữa