Trang chủ
Gọi tư vấn

Mẫu hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn tùy chỉnh hóa đơn bán hàng theo ý muốn trên phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại ChViet

Nội dung được trình bày trong video hướng dẫn tùy chỉnh hóa đơn:

0:45 tùy chỉnh logo, thông tin cửa hàng trên biểu mẫu in ấn

1:02 ý nghĩa của mã hóa đơn bán hàng (tương tự là mã biên nhận sửa chữa, hóa đơn sửa chữa, biên nhận và hóa đơn bảo hành, hợp đồng cầm đồ . . .)

1:17 thông tin công nợ, thanh toán trả góp trên hóa đơn bán hàng

1:29 tùy chỉnh hóa đơn bán hàng kiêm phiếu bảo hành (kèm QR Code để khách hàng quét kiểm tra tình trạng bảo hành)

1:43 thêm thông tin tùy chỉnh cuối hóa đơn bán hàng (ví dụ thêm thông tin tài khoản ngân hàng, điều khoản bảo hành, thời gian làm việc của cửa hàng . . .)

2:11 In hóa đơn dưới dạng giấy A5 hoặc giấy in nhiệt 58mm / 80mm